Powołanie do życia ustawą o gospodarce nieruchomościami zawodu Zarządcy nieruchomości miało na celu m. in. wykreowanie nowego sposobu prowadzenia spraw nieruchomości, który powinien być lepszym sposobem na utrzymywanie ich w należytym stanie. Kontrakt na zarządzanie nieruchomością traktowany powinien być mocno subiektywnie, co ugruntowuje wzajemne relacje WŁAŚCICIELE-NIERUCHOMOŚĆ-ZARZĄDCA.

LOKALIKA jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku związane z administracją i zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Mając doświadczenie w obsłudze: nieruchomości mieszkaniowych (wspólnot i właścicieli indywidualnych), nieruchomości lokalowych, osiedla domów jednorodzinnych, nieruchomości gruntowych, a nadto doświadczenie w tworzeniu wspólnot mieszkaniowych w procesach prywatyzacji majątku Kompanii Węglowej S.A. stworzyliśmy firmę, by spożytkować nasz potencjał dla dobra wspólnot mieszkaniowych istniejących w Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Katowicach.

Dziękując za zainteresowanie i obecność na niniejszej stronie, pragniemy sprowokować Państwa do zdecydowania się na nasze usługi zarządzania nieruchomością wspólnot mieszkaniowych, które wykonujemy pod szyldem:

 

Chcąc dalej móc się rozwijać zawodowo i osobiście oraz pogłębiać umiejętności, które na polskim rynku nieruchomości ciągle podlegają kształtowaniu, regulacji i modzie, jesteśmy otwarci na oczekiwania Klientów i propozycje od nich wychodzące.

Sprawowaniu zarządzania towarzyszy powaga zadania i stosowna ranga zobowiązań – dajcie się Państwo przekonać, że tak będzie w Waszej wspólnocie mieszkaniowej i sięgnijcie po naszą ofertę.